Działalność

Jesteśmy dumni z naszej działalności, zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jesteśmy dumnymi Kanadyjczykami i z dumą angażujemy się wraz z naszymi interesariuszami w ekscytujące wyzwania energetyczne. Nasze inwestycje i projekty są częścią globalnych wysiłków na rzecz stabilizacji i wzmocnienia sieci energetycznych i społeczności.

Nasze projekty
Mikołajów – Vita Solar

Nasza druga elektrownia słoneczna to stacja o mocy 13,5 megawata.Znajduję się w południowym regionie obwodu Mikołajowskiego. Jest to jedna z najlepszych lokalizacji dla promieniowania słonecznego na Ukrainie, co pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 18 212 ton rocznie. Elektrownia stworzyła lokalne miejsca pracy i zwiększyła dochody budżetowe regionu, który w przeszłości znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Odessa – Kulindor Energy

Nasza trzecia elektrownia słoneczna znajduje się na obrzeżach Odessy. Jej moc wynosi 16 megawatów. W połączeniu z elektrownią Gildendorf stacje te redukują emisję tlenku węgla o 51 704 ton rocznie. 

Odessa – Gildendorf Energy

Nasza czwarta elektrownia słoneczna znajduje się na obrzeżach Odessy. Jej moc wynosi 11 megawatów. W połączeniu z elektrownią Kulindor stacje te redukują emisję tlenku węgla o 51 704 ton rocznie. 

Kanada – Gleichen Kanada – Gleichen

Nasz piąty projekt w budowie i zarządzaniu. Jest to elektrownia słoneczna o mocy 13 MW w Gleichen w kanadyjskiej prowincji Alberta.Jet to innowacyjny projekt ESG z unikalnym lokalnym partnerstwem 

Ekscytujący projekt w pobliżu Alberty w Kanadzie Ekscytujący projekt w pobliżu Alberty w Kanadzie
Przyszłe projekty

Obecnie budujemy, audytujemy i rozwijamy nowe projekty odnawialnych źródeł energii dla naszych inwestorów. Zgodnie z ukraińskimi i kanadyjsko-amerykańskimi przepisami i zasadami ujawniania informacji, projekty te zostaną ogłoszone i ujawnione prasie i społecznościom, gdy będziemy gotowi do konsultacji publicznych.