Reagowanie w Sytuacjach Kryzysowych

TIU Canada działa w wielu zmieniających się środowiskach i prowadzi działalność w sposób, który chroni przed nieplanowanymi zdarzeniami i sytuacjami awaryjnymi. Doskonałość operacyjna polega na byciu przygotowanym na wypadek zaistnienia nieplanowanego zdarzenia. Skuteczny program zarządzania sytuacjami kryzysowymi jest integralną częścią ochrony naszych pracowników, środowiska i naszej działalności. Nasi pracownicy i kontrahenci regularnie przeprowadzają szkolenia, ćwiczenia awaryjne i ćwiczenia typu „tabletop”, aby wzmocnić, zweryfikować i poprawić nasze zdolności w zakresie gotowości na wypadek awarii. Takie ćwiczenia pomagają nam przygotować się do sytuacji awaryjnych. 

Sprawozdania z ćwiczeń przeprowadzane w celu podkreślenia postawyucz się i ulepszaj” we wszystkich jednostkach biznesowych. Naszym celem jest dzielenie się wnioskami z treningów, ćwiczeń i rzeczywistych zdarzeń w naszych jednostkach biznesowych, aby zapewnić ciągłe doskonalenie naszych zdolności do reagowania. 

 

+380-50-550-5125