Odpowiedzialność

Zgodnie z naszymi celami biznesowymi, TIU Canada zapewni, że wszystkie kwestie związane z społeczną odpowiedzialnośią biznesu (CSR) brane pod uwagę i wspierane w naszych działaniach operacyjnych i administracyjnych oraz zbieżne z interesem partnerów TIU Canada. TIU Canada pragnie być uznawana za lidera w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zdaje sobie sprawę, że w ten sposób wniesie znaczącą wartość dodaną dla naszych partnerów. Niniejsza Polityka ma również wpływ na działania podejmowane przez lub w imieniu TIU Canada i jej spółek zależnych w dowolnym miejscu na świecie. Wszyscy pracownicy i kontrahenci TIU Canada będą stosować zasady CSR opisane w niniejszej Polityce w swojej codziennej pracy. Liderzy TIU Canada będą wzorem do naśladowania poprzez uwzględnianie tych kwestii przy podejmowaniu decyzji we wszystkich działaniach biznesowych. Liderzy TIU Canada będą dbać o to, by istniały odpowiednie struktury organizacyjne umożliwiające skuteczną identyfikację, monitorowanie i zarządzanie kwestiami CSR oraz wynikami istotnymi dla naszej działalności. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Dowiedz się więcej
Społeczność
Dowiedz się więcej
REAGOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Dowiedz się więcej