Project Description

«TIU Canada» працює максимально старанно і здійснює свою діяльність у відповідності до всіх чинних законів та підзаконних актів і принципів корпоративного управління. Наша компанія дотримується принципів рівності, прозорості, підзвітності та відповідальності, які сформовані провідними практиками корпоративного управління. «TIU Canada» незмінно дотримується високих стандартів корпоративного управління і вважає, що повинна надавати всім зацікавленим сторонам свою Декларацію. Наша компанія прагне залишатися лідером у сферах корпоративного управління й етичного ведення бізнесу, впроваджуючи в життя кращі практики, засновані на прозорості та підзвітності зацікавленим сторонам. Це передбачає дотримання максимально високих стандартів корпоративного управління, що, на нашу думку, сприяє формуванню і підтримці високої акціонерної вартості.

Відповідальне корпоративне управління, орієнтоване на забезпечення сталого, довгострокового процесу створення доданої вартості і дотримання інтересів усіх зацікавлених сторін, є основним принципом, який визначає дії керівництва «TIU Canada» і є основою нашого успіху.