Project Description

«TIU Canada» прагне дотримуватися найвищих стандартів доброчесності та практики корпоративного управління, щоб підтримувати максимально високий рівень ефективності повсякденної діяльності і підвищувати довіру до наших систем управління. Ми будемо вести наш бізнес відкрито, чесно й етично, будемо рекомендувати нашим партнерам, підрядникам і постачальникам дотримуватись нашої політики КСВ і будемо працювати з ними заради досягнення цілей політики.

«TIU Canada» також бере на себе зобов’язання проводити аналіз, аудит та надавати публічні звіти про реалізацію наших програм КСВ.